ČO JE SEO, A AKO NA NEHO

Skratka SEO je z názvu Search engine optimalization, čo je optimalizácia pre vyhľadávacie roboty a môžeme rovno povedať optimalizácia pre google vyhľadávacieho robota.

Veľa ľudí si pod za SEO považujú už priamo to, akú pozíciu dosahuje ich stránka na google, ale to že iné premenná, do ktorej práve SEO zasahuje, ale nie je jediná premenné. Jedným s parametrov na ktoré SEO vplýva je PageRank, čo je nástroj na hodnotenie relevantnosti a dôležitosti web stránky.  Na Pagerank vplývajú hlavné ciele SEO a to kvalitný obsah a linky odchádzajúceho sa na vašu stránku. Čím kvalitnejší obsah a čím viac kvalitných stránok, ktoré sa budú odkazovať na internete na vás, tým relevantnejšia stránka budete v očiach google.

Poveďme, že hľadáte na internete pečiatku. Stránka, ktoré je na internete 15 rokov a odkazuje sa na ňu XX ďalších stránok a má návštevnosť XX ľudí denne, je na popredných pozíciách, lebo google vie na základe takéhoto stavu predpokladať, že je to kvalitná stránka ktoré sa pečiatkami naozaj venuje. Na proti tomu je stránka ktorá je na internete 2 mesiace a nemá takmer žiadnu návštevnosť, ktorú google hodnotí ako nemej relevantnú, nakoľko nevie povedať, či ten obsah naozaj je kvalitný a stránka sa naozaj venuje tomu čo deklaruje.

A čo môžete vy  spraviť pre SEO?

Kroky, ako na SEO a čo môžete urobiť pre SEO, možeme rozdeliť na 4 časti.

1. Voľba domény:

Dôležité je, ak je to samozrejme možné, zvoliť si názov domény, ktorý bude obsahovať už kľúčové slovo, lebo slová vášho biznisu. AK mám eshop na pečiatky, tak ideálne je mať doménu paciatky.sk, online-pečiatky.sk, …

2. Obsah stránky a metadata:

Čo ja najdôležitejšie pre SEO je obsah a metadata.  Obsah pre to lebo je jednak potrebný pre zákazníka a jednak by mal obsahovať maximálnu intenzitu slov, ktoré považujete alebo pri ktorých chcete byť v google na najvyššie.  Dôležité je tieto slová vložiť do nadpisov, zhrubnutého písma, prípadne aj obrázkov.

Samostatnou líniou sú Metadata. Sú to názov stránky, meta popis a kľúčové slová. Sú to veci, ktoré bežný návštevník nevidí, ale google ich veľa krát považuje za dôležitejšie ako samotný obsah. Kľúčové slová sa podľa vyjadrenia google už prestali používať, aj keď tomu ja osobne nevidím a preto určite odporúčam zadávať ich. Za to nič nedáte. Sem treba napísať tiež v maximálnej intenzite slová ,ktoré považujete za dôležité. AK používate Eshop alebo redakčný systém, takéto veci si viete spravovať sami. Ak máte statickú stránku, tak len cez vášho webmastra.

3. Prichádzajúce linky

V princípe platí, že čím viac a čím kvalitnejších stránok na vás odkazuje, tak tým lepšie. Ak začínate, tak sú dobré s podstate všetky možnosti, ak máte už nejaký ten čas stránku v prevádzke a ide vám vylepšovanie jej pozície, tak potom už treba ísť aj po kvalite. Hodnotiteľom kvality sa Pagerank. Čím väčší pagerank má stránka, tým viac vám prispieva do Vášho pageranku.

4. Sociálne siete a blogy

Vynikajúca je aj aktivita na sociálnych sieťach a veľkých či malých blogoch. Avšak sociálne siete a väčšie blogy používajú funkciu „ne-sledoviania vonkajších linkov“, čo je pre google príkaz aby nasledoval link, ktorý odchádza z ich stránky, čím teda vám priamo neprispieva na Pagerank a tým aj neprichádzajú o svoj rating, ale zvyšuje vám to návštevnosť stránky, čo je ďalší parameter, ktorý v konečnom dôsledku vplýva na Vašu finálnu pozíciu na google.

Keď si to zhrnieme, tak kvalitný obsah, vyplnené metadata, čím viac stránok odkazujúcich sa na internete na vás a zdravá aktivita na sociálnych sieťach je to čo je základe pre každú stránku, ktorá sa chce presadiť.