Google reklama (Adwords) vs facebook reklama

Ak ako firma začínate, alebo potrebujete v už jestvujúcej firme promovať svoje produkty a služby, máte na výber viacero sociálnych sietí, ktoré Vám vedia bezplatne pomôcť dostať Vaše služby a produkty do povedomia zákazníkov.

Ak vám ale tieto bezplatné možnosti nepostačujú, tak máte v princípe dve možnosti a to Goggle Adwords kampaň alebo platenú reklamu u Facebooku Ads. Obe majú svoje výhody a nevýhody, obe sú špecifické vzhľadom na predmet Vášho podnikania a pokúsim sa vám ich priblížiť ľudskou rečou.

Google adwords

search-advertising-image

 

Google Adwords je služba, ktorá je zákazníkmi volená častejšie. Je univerzálnejšia vzhľadom na predmet podnikania. Sú tu v princípe dve možnosti a to kúpa kľúčových slov v textovom vyhľadávaní a promovanie banerovej reklamy na partnerských weboch, t.j. na weboch, ktoré majú v kóde stránky zakomponovaný priestor pre zobrazenie google reklamy.

Reklama v textovom vyhľadávaní je tá najefektívnejšia, pretože na reklamu natrafia ľudia, ktorí reálne hľadajú niečo také ako Vy promujete.

Funguje to na tom princípe, že si vyberiete slová, ktoré si zakúpite. Pri týchto slovách a v závislosti od navolenej kampane sa potom v google prehliadači zobrazuje na platených pozíciách Vaša reklama. Platíte vždy za to, keď si niekto na vašu reklamu klikne, nie za zobrazenie. Cene slova je závislá od aktuálneho záujmu o dané slovo, t.j. čím viac firiem má záujem o rovnaké slovo, tým cena slova stúpa. Radovo sa môže za kliknutie platiť od 0,01 € – 2 € / klik. Kampaň v google si viete zacieliť na určite mesto alebo miesto, vekovú skupinu, čas, kedy sa má reklama zobrazovať.  Tiež viete kampaň obmedziť maximálnym denným rozpočtom, kedy po preklikaní sa reklama prestane zobrazovať, aby ste tak nepresiahli som rozpočet, ktorý ste do reklamy ochotný investovať.

Obdobne potom funguje aj banerová reklama, s tým, že si k banerovej reklame priradíte kľúčové slová. Podľa tých slov sa potom volia weby, na ktorých sa vaša reklama bude rozmrazovať.

Existuje viacero platených a aj bezplatných modulov pre Prestashop aj pre Worpdress pre meranie konverzií, t.j. premenených návštevníkov z google reklamy na zákazníkov, t.j. na tých ,ktorý si vo vašom online systéme niečo aj skutočne zakúpia, čo je jednou s výhod oproti Facebookovej reklame. Ďalšou výhodou je, že sa bijete o miesto v len s tými, ktorý majú záujem o rovnaké slová ako vy. Je ju možné presnejšie zacieliť a je univerzálnejšia.

Facebook Ads / reklama

facebook_retargeting_rightsidead1

 

Facebooková reklama je vhodná skôr pre tie predmety podnikania, ktoré majú tendenciu zaujať mladých ľudí, respektíve ľudí, ktorí prichádzajú na Facebook zväčša za pobavením sa.  Ťažko budete na Facebooku propagovať železiarstvo  alebo BOZP.  Rozdiel oproti google je tu ten, že sa v podstate celá reklamná sieť bije o 3 miesta na reklamu. Tu neexistujú kľúčové slová. Kampaň si cielite na napr. určité vekové kategórie, na regióny, na záujmy potenciálnych zákazníkovi a pod. Po takomto vyselektovaní sa Vy, ktorý napr. máte eshop s oblečení môžete byť o pozíciu s funny videami a pod.  Rovnako ako u Google Adwords aj tu si viete obmedziť kampaň maximálnym denným rozpočtom. Problémov pri takejto konkurencií nie je ani tak cena, ktorá je cca zhodná s google, ale skôr to že ak si na Vás ľudia neklikajú, Facebook vás proste vypne, pretože obsadzujete pozíciu, na ktorej FB nezarába. S porovnaním s klasickou textovou reklamou u google je táto reklama dobrá na budovanie povedomia o firme.  Stále teda za predpokladu, že predmet vášho podnikania má čo návštevníkov Facebooku povedať.

Takže či Google Adwords alebo Facebook Ads nie je možné globalizovať a rozhodnutie, či ísť cez Goolge alebo Facebook alebo obe siete si treba premyslieť, prípadne konzultovať s odborníkmi. Pretože zle zvolená sieť, kampaň, kľúčové slová … môžu znamenať len prosté preklikanie Vášho rozpočtu bez sebe menšieho prínosu pre váš biznis.