JE NUTNÉ ZÍSKAVAŤ OD ZÁKAZNÍKOV SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OÚ?

Kedy vyžadovať súhlas, kedy nie a ako má súhlas právne vyzerať? Ono záleží na aký účel osobné údaje (OU) vyžadujete. Čiže rozdeľme si to na účely spracovanie osobných údajov:

  1. Za účelom spracovania objednávky

NIE, nie je to potrebné. Prevádzkovateľ spracováva OU bez súhlasu zákazníka, lebo mu na to vzniká právny základ. OU sú nevyhnutné na spracovanie zmluvy / objednávky a na dodanie tovaru.  Bez týchto údajov by tak nebolo možné uzavrieť zmluvu a dodať objednaný tovar/službu.

  1. Pre marketingové účely, newslettre, poskytovanie zliav, pre zľavové systémy, aby kontaktovanie zákazníka za iným účelom ako je spracovanie objednávky.

ÁNO, je to potrebné. Keďže to nesúvisí so spracovaním zmluvy / objednávky, právny základ na spracovanie vám vznikne len vtedy  k vám zákazník udelí súhlas na spracovanie OU na tieto účely.

 

prestashop-suhlas

 

V praxi odporúčame vyžiadať si súhlas aj na spacovanie objednávky, kde by ste naozaj okrem spracovania objednávky nemohli s údajmi niť robiť. Nemohli by ste použiť žiaden affiliate alebo zľavový systém. Dokonca nemohli by ste zákzníka nijako kontaktovať, pokiaľ by sa to netýkalo objednávky. Odporúčame to ale odlíšiť od newslettrov, akcií a pod, čiže vecí, ktoré by mohli otravovať klientov .

Čiže pri registrácií odporúčame vyžiadať 2 súhlasy:

  • Súhlasím s poskytnutím OU pre potreby spracovania objednávky, zodpovedania otázok, poskytnutia zliav
  • Súhlasím s poskytnutím OU pre marketingové účely (newslettere, akcie, …)

Oba súhlasy musia byť  dobrovoľné, čiže nesmiete mini podmieňovať registráciu, nesmú byť preddefinované ako zaškrtnuté. Tiež nesmnú byť definované v Obchodným podmienkach systémom, „Odoslaním objednávky udeľujem súhlas so spracovaním OU“ a pod , nakoľko sa tiež nedná o vynútenie súhlasu.

 

Krásne to vysvetľujú na tejto stránke. Odporúčam prečítať si.