Nový systém registrácie SK domén

Spoločnosť SK-NIC, správca národných domén .SK mení k 31.máju 2017 súčasne systém registrácie domén aj pravidlá registrácie domén, hlavne:

  • Všetky operácie budú v novom systéme prebiehať prostredníctvom registrátorov a plne elektronicky, t.j. štandardne nebude potrebná žiadna listinná forma žiadosti alebo overenie podpisu.
  • Doménu bude možné registrovať nielen na 1 rok, ale naraz aj až na 10 rokov a predlžovanie bude možné vykonať podľa potreby počas celého registračného obdobia Domény.
  • Držiteľom domény .sk sa bude môcť stať ktokoľvek z celého sveta, podmienkou je však existencia doručovacej adresy v európskom priestore.
  • Poplatok za doménu sa bude uhrádzať priamo pri registrácii resp. predlžovaní registračného obdobia, teda úplne vymizne špekulatívne registrovanie domén bez úhrady.
  • Poplatok za zmenu registrátora bude zrušený ? všetky zmeny týkajúce sa Domény budú odteraz bez osobitných poplatkov. Držitelia tak pri zmene registrátora zaplatia za Doménu vždy iba jednotný poplatok za predĺženie registrácie domény o jeden rok.
  • Ak Užívateľovi alebo Doméne zanikne Registrátor, správu preberie priamo SK-NIC (dočasne alebo dlhodobo podľa rozhodnutia daného Užívateľa), príslušné poplatky sú však v prípade dlhodobej správy v zmysle požiadaviek registrátorov vyššie ako bežné.
  • Práva k ochranným známkam bude možné uplatniť v zrýchlenom konaní aj prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov (ADR), tým však nie je dotknuté právo využiť štandardnú súdnu cestu – ADR bude v takejto situácii ukončené.

 

Čo je teda výhoda pre bežných užívateľov je konečne žiadne overené zmluvy posielané poštou. Všetko pekne elektronicky.

 

Kompletné nové pravidlá nájdete na https://sk-nic.sk Ak existujúci majitelia domén nesúhlasia z nejakého dôvodu s týmito novými pravidlami, musia do 30.mája 2017 vyjadriť  nesúhlas s novými pravidlami.