Ochrana osobných údajov a povinnosti pre E-shopy

Od 1.7.2013 platí Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z., na základe ktorého pribudli povinnostivšetkým prevádzkovateľom e-shopov,Zákon bol novelizovaný 15.4.2014 novelou č. 84/2014 Z. z. z.

 

Podľa zákona vzniká povinnosť oznámiť informačné systémy, ktoré spracúvajú akékoľvek osobné údaje  na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý tento zákon zastrešuje, a to ešte pred spustením predaja. Sem teda patria aj e-shopy ( označované ako IS E-shop)  alebo marketingové systémy (IS Marketing).

Ako postupovať podľa zákona?

Oznámenie informačného systému je jednoduché. Stačí vyplniť elektronický formulár na  na stránke Úradu na ochranu osobných údajov . Má niekoľko krokov  a Keď vyplníte všetky údaje a formulár odošlete, váš E-shop je oficiálne Úradu oznámený a Vy ste si splnili zákonnú povinnosť.

Oznámenie e-shopu je bezplatné, nemusíte uhrádzať žiadne správne poplatky.

Nezabudnite ale, že Úradu na ochranu osobných údajov musíte nahlasovať aj zmeny v informačnom systéme alebo ukončenie používania informačného systému (teda napr. pri zániku e-shopu). Urobiť tak môžete prostredníctvom rovnakého online formulára.