Kontakt

Marian Cerovský – Cero Design

Adresa: Krivec 169 Hriňová, 96205

Mail: cero@cero.sk
Web: cero.sk

 

IČO : 40146537

DIČ: 1044083040
IČ DPH : nie je platcom DPH

Zapísaný v živnostenskom registri OU Zvolen číslo živn. reg 604-7647