Cookies od 1.2.2022 pre Prestashop a WordPress (Woocommerce)

Od 1.2.2022 sa výrazných spôsobom mení spôsob upozornenia na to že web/eshop spracováva cookies. Okrem zmeny spôsobu upozornenia sa zaviedla aj pomerne vysoká ponuka za porušenie stanovených podmienok upozornenia a to 10% z obratu firmy.  Ono po skúsenostiach  so zavádzaním novej legislatívy pre GDPR si môžu niektorý majitelia webstránok a eshopov myslieť, že nie je veľmi potrebné sa tejto oblasti venovať, nakoľko ani to GDPR zavedenie sa nejako extra zvlášť nekontroluje ani nesankcionuje. Ale na Vašom mieste by som sa moc nespoliehal na to, že je to ťažko odkontrolovateľné a aj problematiku GDPR (čiže spôsobu spracovania osobných údajov, spôsobu poskytovania informácií o tom aké údaje sa reálne a ako dlho zaznamenávajú, spôsobu ako má právo zákazník požiadať o vymazanie svojich osobných údajov) aj problematiku cookies (ktorý čiastočne spadá do problematiky GDPR) by som nepodceňoval na svoje eshopy, či webstránky by som to zaviedol tak ako je nevyhnutné.    

Čo je Cookies

Problematika cookies siaha do 90-tych rokov.  Jedny s prvých cookies slúžili na to aby stránka zistila, či už daný zákazník na tejto stránke bol. Účel cookies sa postupne rozširoval a rozširovalo sa aj množstvo zbieraných dát o užívateľoch. Na prelome milénia vzrastala požiadavka na to, aby keď nejaká web stránka cookies používala, aby na túto skutočnosť upozornila. Vtedy vznikli naše známe a do teraz používané upozornenia v hlavičkách či pätičkách, že stránka používa cookies.  Bolo to len upozornenie a samotná voľba či cookies bude zákazník používať bola na ňom, resp na tom, ako si spracovanie cookies nadstavil na svojom internetovom prehliadači.

Čo sa teda na Cookies mení od 1.2.2022?

Problematiku Cookies s pohľadu zákonov si môžete pozrieť napr na podnikajte.sk. Jedná sa o zákon 452/2022 Z. z. o elektronických komunikáciách a najzásadnejšou zmenou s pohľadu spracúvanie cookies je fakt, že webstránka/eshop je povinná vopred požiadať o súhlas so spracovaním cookies a zároveň jasne kompletne vysvetliť akú cookies sa spracúvajú, pre aké účely a tento súhlas musí byť kedykoľvek odvolateľný. Toto ja to najzákladnejšie čo daný zákon priniesol a viac si teda viete prečítať na odkaze vyššie (podnikajte.sk).

Ako by teda lista/modul/systém s informáciou o spracovávaní cookies vyzerať? Lišta by mala umožňovať jedným zaškrtnutím prijať alebo odmietnuť všetky cookies (mimo cookies nevyhnutných na chod web stránky/eshopu) , umožniť voľbu na prijatie alebo odmietnutie jednotlivých cookies, možnosť kedykoľvek opätovne odmietnuť/modifikovať používanie cookies, a obsahovať preklik na kompletnú informáciu o spracovaní osobných údajov.    

Ako teda na lištu o spracovaní cookies v Prestashope a Wordpresse?

Otestovali som pre Vás viacero modulov, ktoré takúto cookies lištu zastrašujú a ponúkame Vám tie najlepšie čo  sme našli.

Cookies lišta pre Prestashop

Pre prestashop odporúčame tento modul – GDPR Compliance Pro.  Je to modul, ktorý kompletne zvláda problematiku cookies, ktorá je platná od 1.1.2022 a je za najnižšiu cenu (cca 60 €) , ktoré sme našli. Modul okrem toho ponúka v účte zákazníka možnosť požiadať o informácie aké osobné dáta sú o zákazníkovi zbierané a požiadať o vymazanie všetkých osobných údajov a pridať súhlas o spracovaní osobných údajov do registračného formulára. Tieto vecí sú väčšinou zastrešené inými extra modulmi, čiže ak nemáme na eshope pokrytú ešte túto oblasť, tak tento modul zvládne aj to.

Ako vyzerá cookies lišta tohto modulu môžete vidieť na obrázku nižšie

 

 

Ako modul správne nadstaviť?

Priemerne počítačovo-zdatný človek zvládne nadstaviť aj sám. Samozrejme ak nemáte tento čas, alebo tieto zdatnosti, tak nie je problém sa obrátiť na nás a my vám modul radi nadstavíme.  

 • Zakúpte a stiahnite si modul.
 • Nainštalujte modul do Prestashopu.
 • Modul je potrebné kompletne preložiť a doplniť všetky textové informácie o nevyhnutných, analytických, … cookies, ktoré sa budú na stránkach zobrazovať.
 • Potom je nutné identifikovať, ktoré moduly cookies zbierajú. Toto môžete realizovať napr. cez službu CookieServe.
 • Takto identifikované moduly treba v tomto module priradiť k typu cookies (analytické, reklamné, …) a vyplniť údaje o životnosti takýchto dát.
 • Potom je potrebné modul, ak je to žiaduce, len dizajnovo prispôsobiť téme.

 

Cookies lišta pre WordPress

Opäť sme otestovali viacero líšt a táto nasledovná je najlepšia a bezplatná. Je to lišta cez modul GDPR Cookie Consent.

 

 

Ako aj pri Prestashope, tak aj tu ste schopný si tento modul nadstaviť aj sami podľa nasledovného návodu. Ak to nezvládnete, neváhajte kontaktovať nás.

Ako modul nadstaviť:

 • Stiahnite si daný modul alebo si ho pridajte cez administráciu WP.
 • Nainštalujte modul do WordPressu.
 • Modul je potrebné kompletne preložiť a doplniť všetky textové informácie o nevyhnutných, analytických, … cookies, ktoré sa budú na stránkach zobrazovať.
 • Potom je nutné identifikovať, ktoré moduly cookies zbierajú. Tento modul má vlastný scaner cookies, alebo môžete využiť externú službu ako napr CookieServe.
 • Takto identifikované moduly treba v tomto module priradiť k typu cookies (analytické, reklamné, …) a vyplniť údaje o životnosti takýchto dát.
 • Potom je potrebné modul, ak je to žiaduce, len dizajnovo prispôsobiť téme.

 

 Čiže toto sú TOP moduly pre Prestashop a Wordpress, ktoré ste pri troche PC umu schopní nainštalovať a nadstaviť sami.  Určite nájdete aj iné, riešenia, rovnako dobré, prípadne aj lepšie, ale zapotíte sa, lebo modulov je veľa a treba každý reálne testovať.